bip
MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Postępowanie zakupowe na dostawy środków czystości

Spółka MPL Services zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym na dostawy środków czystości. Termin składania ofert upływa 28 marca o godzinie 15.00.

Odpowiadając na pytania Oferentów dotyczące wymiarów ręczników papierowych informujemy, że wynoszą one 23 x 25 cm. Zostały one również dopisane do Załącznika nr 2 Formularz oferty.

 

MPL-S informuje o korekcie Załącznika nr 2 Formularz oferty w związku z omyłkowym opisem surowców worków na śmieci, jak również w związku z uzupełnieniem nazwy maszyny w pozycji 35 II grupy asortymentowej środki sanitarne i pozostałe.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów zostały dodane do Załącznika nr 2 i wyróżnione kolorem czerwonym.

 

Szczegóły w załącznikach

 

SIWZ_dostawa środków czystości

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 projekt umowy