bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Biuletyn informacji publicznej

 1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa: MPL Services sp. z o. o.;

Forma własności: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Siedziba: ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32 – 083 Balice;

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy

NR KRS: 0000261676

NR NIP: 5130118010

NR REGON: 120285254

MPL Services sp. z o. o., z siedzibą w Balicach przy ulicy kpt. M. Medweckiego 1 („Spółka”), została zawiązana i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy na mocy decyzji stosownych organów Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków–Balice sp. z o. o. (zwanej dalej MPL) i notarialnego aktu założycielskiego z dnia 10 lipca 2006 r.

U podstaw zawiązania Spółki stanęło dążenie do usprawnienia działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności, pełniejszego wykorzystania potencjału Portu Lotniczego w Balicach, a także pełniejszej kontroli działalności okołolotniskowej oraz lepszej obsługi klientów Portu.

W wyniku przekazania na podstawie umowy dzierżawy przez Port Lotniczy w Balicach parkingów, punktów gastronomicznych, obsługi tarasu widokowego oraz obsługi utrzymania czystości części obiektów Portu Lotniczego, Spółka prowadzi okołolotniskową działalność usługową, handlową i pomocniczą.

Od 2016 roku Spółka prowadzi działalności w oparciu o infrastrukturę Portu i na rzecz jego klientów w zakresie:

 1. Umowa Spółki wraz ze zmianami: kliknij tutaj
 1. Aktualny przedmiot działalności Spółki według PKD:
 1. Struktura własności Spółki:

Jedynym właścicielem Spółki jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. Wartość kapitału zakładowego wynosi 500.000 zł.

 1. Spółki zależne:

Spółka MPL Services Sp. z o.o. nie posiada spółek zależnych.

 

 1. Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki składa się dwóch członków uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Krzysztof Kozenacki
 2. Magdalena Śliwińska – Grzegorczyk
 1. Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Robert Rybka ‑ Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Konrad Firlej ‑ Członek Rady Nadzorczej
 3. Tomasz Gontarz ‑ Członek Rady Nadzorczej
 1. Dane teleadresowe:

MPL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach

adres do doręczeń: ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32 – 083 Balice

Biuro Zarządu:

tel.: +48 12 258 73 65

Parking:

tel.: +48 12 639 34 56

Gastronomia:

tel.: +48 12 295 32 76

Kraków Airport Taxi:

tel.: +48 12 258 02 58

Strona internetowa: http://www.mplservices.pl/

 1. Przetargi:

Aktualnie MPL Services Sp. z o.o. nie prowadzi żadnych postępowań przetargowych.