bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Odnowienie wskazanego oznakowania poziomego ciągów komunikacyjnych

Zapraszamy Państwa na naszą platformę zakupową, szczegóły postępowania (SIWZ wraz z Załącznikami) dostępne są pod linkiem https://mplservices.eb2b.com.pl/open-auctions.html