bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Pracownik sprzątający Tereny zewnętrzne

MPL Services sp. z o. o. – spółka, która na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice świadczy usługi gastronomiczne i handlowe, usługi porządkowe w obiektach terminalowych, prowadząca obsługę parkingów i tarasu widokowego oraz przewóz osób i bagażu pod nazwą Kraków Airport Taxi, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji w zakresie:

Pracownik sprzątający tereny zewnętrzne

Miejsce pracy : Balice

Wymagania

Dodatkowe umiejętności

Oferujemy

Informacje dodatkowe

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:

CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną należy nadsyłać na adres:

MPL Services Sp. z o.o.

32-083 Balice

ul .Kpt. M. Medweckiego 1

lub na adres email: rekrutacja@mplservices.pl z podaniem w temacie nazwy stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną nie wezmą udziału w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna