bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Kompleksowa obsługa informatyczna MPL Services Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy realizującego kompleksową obsługę informatyczną MPL Services.

Chętni do złożenia oferty powinni zapoznać się i pobrać dokumentację postępowania zamieszczoną poniżej:

Pliki do pobrania