bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Oferta na prace modernizacyjne w lokalu JET Bistro

Postępowanie zakupowe prowadzone jest na platformie zakupowej eb2b i dostępne pod linkiem: link