bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego

Spółka MPL Services zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w celu wyłonienia brokera ubezpieczeniowego, który będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz Spółki. Szczegóły postępowania zawarte są w załączonej siwz wraz z formularzem cenowym.

Pliki do pobrania:

SIWZ

SIWZ załączniki