bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego

Spółka MPL Services zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w celu wyłonienia brokera ubezpieczeniowego, który będzie wykonywał czynności brokerskie na rzecz Spółki. Szczegóły postępowania zawarte są w załączonej siwz wraz z formularzem cenowym.

„MPL Services Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu zmian do treści siwz. Zmiany dotyczą załącznika nr 4 do siwz, czyli wzoru umowy o wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz wprowadzonych zmian:

 1. do treści wzoru umowy o wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń:
  1. do par. 6 wprowadzono ust. 6 i ust. 7;
  2. usunięto par. 8 „Kary umowne”;
  3. usunięto załącznik nr 5 do umowy o wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń z powodu zmian w treści umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  4. pozostałe zmiany mają charakter porządkowy;
 2. do załącznika nr 3 do w/w umowy (umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych):
  1. zmieniono treść par. 4 ust. 2;
  2. dopisano ostatnie zdanie w par. 4 ust. 8;
  3. usunięto par. 4 ust. 15;
  4. dopisano ostatnie zdanie w par. 5 ust. 1.

Dopisane ustępy i zdania sa przedstawione czerwoną czcionką.

Dodatkowo zmieniony siwz zawiera wydłużenie terminu składania ofert przez uczestników postepowania do 15 stycznia 2022 r. oraz odpowiednio wydłużenie terminu ważności pełnomocnictwa dla brokera do zbierania ofert z rynku do 14 stycznia 2022 r.”

 

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

SIWZ załączniki