bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy lokalu gastronomicznego (BL Non Schengen)

MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy lokalu gastronomicznego, mieszczącego się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice (BL Non Schengen)

Oferty można składać do 6 marca 2023 r., do godziny 12:00 w Biurze Zamawiającego.

Informujemy, że załączniki nr 1, 2,3,6 i 7 do SIWZ zostaną udostępnione po uzupełnieniu i dostarczeniu do MPL Services załączników nr 4 i 5 do SIWZ.

 

SIWZ Roboty budowlane Non Schengen_27_02

Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 5 do postępowania Formularz zgłoszeniowy