bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy lokalu gastronomicznego

MPL Services sp. z o.o. z siedzibą w Balicach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy  lokalu gastronomicznego, mieszczącego się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

Oferty można składać do 07 lutego 2023 r., do godziny 12:00 w Biurze Zamawiającego.

Uwaga! Informujemy o wydłużeniu czasu na składanie ofert do 10 lutego 2023 r. do godziny 12:00

Informujemy, że załączniki nr 1, 2 oraz 3 do SIWZ zostaną udostępnione  po uzupełnieniu i dostarczeniu do MPL Services załączników nr 4 i 5 SIWZ.

 

SIWZ Roboty budowlane Non Schengen

Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 5 do postępowania Formularz zgłoszeniowy