bip
MPL Services logo - Airport Kraków Balice

REKRUTACJE

MPL Services sp. z o. o. – spółka, która na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice świadcząca usługi gastronomiczne i handlowe, usługi porządkowe w obiektach terminalowych, prowadząca obsługę parkingów i tarasu widokowego oraz przewóz osób i bagażu pod nazwą Kraków Airport Taxi, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji w zakresie:

Pracownik sprzątający terenów zewnętrznych

Miejsce pracy: Balice

Wymagania

Dodatkowe umiejętności

Oferujemy

Informacje dodatkowe

CV wraz z listem motywacyjnym z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO” , których administratorem będzie MPL Services Sp. z o.o. ul. kpt. M.Medweckiego 1, 32-083 Balice, przez okres do 6- miesięcy licząc od dnia końcowego przewidzianego na składanie ofert