bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

STAŁA WSPÓŁPRACA

Sekcja kadr i płac informuje, że MPL Services sp. z o. o., w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza do składania ofert stałej współpracy w poniższym zakresie:

prowadzenie inwestycji, remontów i nadzoru nad eksploatacją obiektów

                 

Podstawowe miejsce świadczenia usług: Balice

 

 

Zakres obowiązków:

 

Wymagania:

 

Oferujemy:

 

Osoby lub firmy zainteresowane prosimy o przesłanie na adres mailowy rekrutacja@mplservices.pl  informacji dotyczących posiadanego doświadczenia,  kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz w przypadku planowanej działalności jednoosobowej, oświadczenia następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru oferty (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”