bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Świadczenie usług zimowego utrzymania nawierzchni 2023-2024

MPL Services sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni w sezonie 2023-2024. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych załącznikach.

 

Oferty można składać do dnia 12 października 2023 r. do godz. 12.00

 

SIWZ Zimowe utrzymanie nawierzchni 2023 2024

Umowa Zimowe utrzymanie nawierzchni 2023 2024

Załącznik Nr 1 do SIWZ Oświaczenie Oferenta

Załącznik nr 1 do Umowy Mapa

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Umowy Mapa

Załącznik nr 3 do Umowy Mapa

Załącznik nr 4 do Umowy Miesięczny Rejestr Czasu Pracy

Załącznik nr 6 do Umowy Klauzula informacyjna RODO_MPL Services Sp. z o.o.

Załącznik nr 7 do Umowy Klauzula informacyjna RODO_Wykonawca