bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Zakup oraz dostawa ciągnika rolniczego z kabiną oraz pługiem i posypywarką

MPL Services sp. z o. o. poszukuje Dostawcy ciągnika rolniczego z kabiną oraz pługiem i posypywarką. Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych załącznikach.

 

Oferty można składać do dnia 12 października 2023 r. do godz. 12.00

 

UWAGA! Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do 23.10.2023 r. do godz. 12:00

Zmianie uległy załączniku nr 1 oraz nr 3. Obowiązują załączniki z datą 12.10.2023 (dotyczy załączników: nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA oraz nr 3  FORMULARZ OFERTY)

 

OGŁOSZENIE Ciągnik

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia WZÓR UMOWY

Załącznik nr 1 do Umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 do Umowy SPECYFIACJA TECHNICZNA 12.10.23

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Oświaczenie Oferenta

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia FORMULARZ OFERTY 12.10.23

Załącznik nr 3 do Umowy WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Załącznik nr 4 do Umowy Klauzula informacyjna RODO_Sprzedawca

Załącznik nr 5 do Umowy Klauzula informacyjna RODO_MPL Services Sp. z o.o.