bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

B2B

Oferta dla firm

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wykorzystując teren Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o.  mogą korzystać z infrastruktury Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego wyłącznie zgodnie z obowiązującymi dokumentami:

 

 

  1. Regulamin korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego na terenie będącym w zarządzie spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
  2. Zasady korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o. 
  3. Regulamin porządkowy Kraków Airport.

 

 

 

Zawarcie umowy handlowej z MPL Services Sp. z o. o. na udostępnienie w/w miejsc postojowych nie upoważnia do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie Terminala Pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, w tym również działalności akwizycyjnej, reklamowej, marketingowej itp. a jedynie odnosi się do parkowania/przebywania określonego pojazdu w określonym miejscu i zasadach opisanych w umowie.