bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Modernizacja Restauracji Galicya

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy Modernizacji restauracji Galicya w strefie Schengen na terenie lotniska
Kraków-Balice

Termin składania ofert: 31 maja 2024, godzina 12:00.

 

SIWZ Modernizacja restauracji Galicya