bip MPL Services logo - Airport Kraków Balice

Nabór do Kraków Airport Taxi

MPL Services Sp. z o.o. prowadzi nabór podmiotów gospodarczych w celu nawiązania współpracy w ramach Kraków Airport Taxi. Szczegóły w załącznikach.

 

Termin składania ofert – do 5 września 2023 r., do godziny 14.00

Załączniki:

SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_ nabór do Kraków Airport Taxi 08.2023

Załącznik nr 1 elektr. zgłoszenie oferty

Załącznik nr 1 Zgłoszenie oferty

Załącznik nr 2 elektr. kryteria merytoryczne oceny zgłoszenia ofertowego

Załącznik nr 2 Kryteria merytoryczne oceny Zgłoszenia oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych

Załącznik nr 4 Deklaracja finansowa

Załącznik nr 5 Wyciąg z umowy współpracy_

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami z SIWZ

Załącznik nr 7 Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji droga email i lub wskazaniu przedstawiciela

Załącznik nr 8 Klauzula RODO

Załącznik nr 8 Oświadczenie RODO kierowca

Załącznik nr 9 Kwestionariusz oceny Kierowcy i pojazdu

Pytania w naborze